logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Mentoři
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
webmaster

Publikujeme

Zpravodaj červen 2006.

Mgr. Eva Pogodová

V Olomouci v pondělí 10. dubna byly na Valnou hromadou průvodců dobré praxe schváleny stanovy a tím byla ustavena Asociace průvodců v problematice rizikového chování, kterou 19. dubna 2006 schválilo MV ČR.

celý článek...

Vzpomínka na rok 2006: Problémy v prosazování a uplatňování kvality a její kontroly v sociálních službách se zřetelem na služby sociální péče.

Mgr. Eva Pogodová

Sociálních služeb v České republice v současné době využívá téměř půl milionu občanů; přibližně sto tisíc z nich by bylo bez sociální služby vážně ohroženo na zdraví a životě.Nemohu opomenout ani trend dnešní doby, a to je zaměstnanost. Poskytovatelé sociálních služeb jsou významnými zaměstnavateli, vždyť v sociálních službách pracuje okolo 70 tisíc lidí.

celý článek...

Zmlaťte si svého klienta.

Mgr. Eva Pogodová

Poslal mi kolega z naší Asociace průvodců nabídku, kterou obdržel pro své zařízení od Slezské univerzity v Opavě. Nabízí se zde pro pracovníky kurz Pravidla šetrné sebeobrany, který vyučují policisté. Spočívá v užití kopů a úderů vůči klientovi, a to vše se naučí během dvou dnů. Pro jednoho pracovníka kurz stojí méně jak čtyři sta korun. No, nekup to, zvláště když inspekce vyžaduje vzdělávání v oblasti práce s problémovým klientem. Co je na tom divného? Obsah kurzu je v přímém rozporu hned s několika zákony, např. ústavním zákonem č.2 Listina základních práv a svobod; je v rozporu také se zákonem 108/2006, a to v §89. Podle tohoto legislativního zakotvení se klientovi sociálních služeb při zklidnění nesmí způsobovat bolest, nesmí se užívat kopy a údery. Jediné, co je možno užít, je fyzické držení, což kopy a údery jednoznačně nejsou. Nejedná se tedy o šetrnou sebeobranu a je nepochopitelné, jak tento kurz Slezské univerzitě v Opavě mohl projít a být schválen Akreditační komisí MPSV. celý článek...

Jak pejsek s kočičkou vařili dort aneb návrh vyhlášky k zákonu o sociálních službách .

Mgr. Eva Pogodová

Během měsíce srpna předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí k vnějšímu připomínkovému řízení návrh vyhlášky k zákonu o sociálních službách. Měl by umocnit nebo lépe řečeno podtrhnout moderní a nový přístup k sociálním službám, na který tak dlouho čekáme. Vyjadřovat se k celému návrh vyhlášky by vyšlo na rozsah celého čísla. A tak se soustředím jen na část první a část pátou tohoto návrhu. celý článek...

Nečiň jinému… aneb lidská práva a masmédia.

Mgr. Eva Pogodová

Proč právě sociální služby a masmédia? Uvedu příklad z let před rokem 1989. Tehdy, v roce 1972, natočil skvělý režisér Dušan Hanák celovečerní „duchovní dokument“ s názvem Obrazy starého světa. Je o několika starých lidech, žijících na horských samotách na Liptově a Oravě, daleko od civilizace, prostě a svobodně. celý článek...

Asociace průvodců v problematice rizikového chování

Dne 10. dubna 2006 byla v Olomouci na Valné hromadě průvodců dobré praxe založena Asociace průvodců v problematice rizikového chování. celý článek...

Klecová lůžka a co dál

Mgr. Eva Pogodová
časopis Můžeš – červenec 2006

Problematika klecových lůžek se objevuje vždy čas od času v některém z celostátních médií, a to následně vyvolává další vlnu diskuzí v odborné i rádoby odborné veřejnosti. Zvláště je toto téma oblíbené v době okurkové sezóny pro novináře. Jestli tomu bude také toto léto je otázka, novináři jsou zahlceni daleko výbušnějšími tématy, a Paroubek s Topolánkem na nás jukají ze všech koutů. celý článek...

Seznamte se, prosím!
Průvodci v problematice rizikového chování

Mgr. Eva Pogodová
Zpravodaj červen 2006

V Olomouci v pondělí 10. dubna byly na Valnou hromadou průvodců dobré praxe schváleny stanovy a tím byla ustavena Asociace průvodců v problematice rizikového chování, kterou 19. dubna 2006 schválilo MV ČR. celý článek...